Χοληφόρα

 

 
 
Ο Δημήτριος Ε. Γιακουστίδης Χειρουργός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει την αντιμετώπιση ποικίλων παθήσεων Χοληφόρων, με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί του στα τηλέφωνα 2310237911, 6932306133, 2310400337
 
Χολοαγγειοκαρκίνωμα
 
Τα χολαγγειοκαρκινώματα αποτελούν περίπου το 2% όλων των κακοηθών όγκων, αλλά είναι ο δεύτερος σε συχνότητα πρωτοπαθής όγκος του ήπατος. Κατηγοριοποιείται σε α) Ενδοηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα (Intrahepatic Cholangiocarcinoma iCCC), β) Περί την πύλη του ήπατος Χολαγγειοκαρκίνωμα (Periductal Cholangiocarcinoma pCCC), γ) Περιφερικό χολαγγειοκαρκίνωμα (Distal Choalngiocarcinoma dECC). Τα δύο τελευταία κατηγοριοποιούνταν παλίωτερα ως Εξωηπατικό Χολαγγειοκαρκίνωμα (Extrahepatic Cholangiocarcinoma). Οι τρεις αυτοί τύποι του Χολαγγειοκαρκινώματος διαφέρουν ως προς τη βιολογία του όγκου, τη κλινική εμφάνιση και την αντιμετώπιση. Οι όγκοι που αναδύονται από τον διχασμό του Κοινού Ηπατικού Πόρου ονομάστηκαν όγκοι του Klatskin γιατί πρωτοπεριγράφηκαν το 1965 από τον Gerald Klatskin. Μακροσκοπικά τα ... Διαβάστε περισσότερα
 

Κατηγοριοποίηση Χολαγγειοκαρκινώματος κατά Bismuth-Corlette

 
Κατηγοριοποίηση Χολαγγειοκαρκινώματος κατά Bismuth-Corlette
 
Κατηγοριοποίηση Χολαγγειοκαρκινώματος κατά Bismuth-Corlette
 

Διάγνωση

 
 
Η διάγνωση τίθεται με τη χρήση διαφόρων μεθόδων
⦁ Αιματολογικός και Βιοχημικός
⦁ Καρκινικοί δείκτες (CEA, CA 19-9)
⦁ Αξονική Τομογραφία με σκιαγραφικό (Enhanced MDCT)
⦁ Μαγνητική Τομογραφία με σκιαγραφικό (Enhanced MRI)
⦁ Μαγνητική Χολαγγειο Παγκρεατογραφία (MRCP)
⦁ Ενδοσκοπική Χολάγγειο Παγκρεατογραφία (ERCP)
⦁ Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα (EUS)
⦁ Σύνθεση Τομογραφίας Ποζιτρονίων και Αξονικής Τομογραφίας (18-FDG-PET/CT)
 
 
 
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ – ΟΓΚΟΙ KLATSKIN
 
 
 
 

Αντιμετώπιση

 
Το χολαγγειοκαρκίνωμα αποτελεί μία πολύ απαιτητική κλινική οντότητα στην αντιμετώπιση του. Παράγοντες όπως η ηλικία, συνυπάρχουσες παθήσεις από το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα και η γενική κατάσταση του/της ασθενούς επηρεάζουν την αντιμετώπιση. Οι κύριες μορφές θεραπείας είναι η ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
Οι εικόνες είναι από προσωπικά χειρουργεία και οι ασθενείς έχουν χορηγήσει τη συγκατάθεση τους.
 
 
 
Χολολιθίαση
 
Whipples
 
Ηπατεκτομές